Login

Divadélko pod ZUŠkou

Literárně dramatický obor

Základem výuky literárně dramatického oboru jsou tvořivé činnosti dramatické, recitační, literární, pantomimické
Tento obor rozvíjí schopnost zobrazit lidské chování a jednání, schopnost vcítit se do psychiky jiného člověka prostřednictvím rolí. Dramatická výchova je nástrojem rozvoje individuality každého žáka a současně rozvíjí kolektivní cítění a smysl pro týmovou spolupráci. Nabyté dovednosti využijí žáci ve všech profesích, kde je kladen důraz na dobré mezilidské vztahy. Žáci se zařazují do jednotlivých ročníků podle nadání, stupně znalosti a dovednosti a s přihlédnutím k věku. Ve vyšších specializovaných ročnících realizujeme pro nadané studenty přípravu pro studium na vyšších školách.
V předmětech se učí žáci správným dechovým návykům, učí se rozeznívat hlas v prostoru a pečlivě vyslovovat, vědomě používat mimiku, gesta a chápat svoje tělo jako nástroj mimoslovní komunikace, jsou vedeni k vlastní tvorbě. 
Literárně dramatický obor umožňuje žákům, kteří mají nadání a hlubší zájem o literaturu a divadlo, aby rozvíjeli své schopnosti v tvořivé práci slovesné a divadelní. Rozvojem tvořivých schopností a dovedností žáků vychovává recitátory, vypravěče a divadelní ochotníky připravené k tvořivé amatérské činnosti a ke kulturní práci.

Novinky

NNTB - NENECH TO BÝT!

obrázek
Anonymní aplikace upozorňující na šikanu v naší škole. Možnost informovat o problému dětí, které by se v reálném světě bály cokoliv udělat. Nic jim nehrozí, Klikni na titulek NNTB.

Nové fotografie 2018/2019 zde ...

obrázek

MINI ZUŠKA

obrázek
Kurzy napříč obory pro děti, kterým nebylo 5 let k 1.9.

ABSOLVENTI 2017/2018

obrázek

KDY ZASTIHNETE PEDAGOGA

Kliknutím na název/slogan si můžete ověřit, kdy pedagog, se kterým potřebujete osobně mluvit, je ve škole k zastižení. Ideální volba pro schůzky je v přestávkách před nebo po výuce.

HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA

obrázek
Naše škola poskytuje prostor pro kurzy Hudební školy Yamaha pro maminky s dětmi od 1,5 do 4 let věku. Klikem na nadpis se dostanete na jejich webové stránky.

Naši partneři

Nástěnka

PONDĚLÍ 7:00 – 14:30 15:00 – 17:00
(úřední den)
ÚTERÝ 6:00 - 12:00 12:30 – 14:30
STŘEDA 6:00 - 12:00 12:30 – 14:30
ČTVRTEK 6:00 – 12:00 (neúřední den)
PÁTEK 6:00 – 13:30 14:00 – 15:00

Created by ALS-Euro,s.r.o. © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy