Absolventi 2014 /2015 - 1 (24)
www.zus-klasterec.cz