Login

  Základní umělecká škola Klášterec nad Ohří

  Historie základní umělecké školy

  1953    dochované zmínky o výuce hudby v Klášterci nad Ohří

  1955    oficiálně zřízena v Klášterci nad Ohří pobočka Hudební školy Kadaň.                  

  Pobočka sídlila ve staré školní budově „v zatáčce“ na Chomutovské ulici. Vedením pobočky byla pověřena paní Miloslava Palečková.

  1966    pobočka zrušena a založena Lidová škola umění.

  Město jí přidělilo budovu v budova v Kostelní ulici č. 83 ( nyní vinárna U Floriána ) Kostelní ulici č. 83 ( bývalá vinárna

  U Floriána). Ředitelem školy byl jmenován pan Jaroslav Cirgl.

  V této době byl otevřen mimo hudebního oboru ještě obor výtvarný a taneční.

  1969    zrušeny obory výtvarný a taneční

  1970 -  1974   vedla Lidovou školu umění paní Olga Krejčíková

  V té době byl pouze hudební obor a škola měla kolem 80 žáků.

  1974    ředitelkou jmenována paní Zora Kutálková, která působila ve funkci do r. 2010

  Počet žáků postupně vzrostl a v roce 1981-82 bylo pouze v hudebním oboru 166 žáků.

  1975 – 2015    pořádání koncertů profesionálních umělců v rámci Klubu přátel hudby

  Škola získala neskutečně mnoho kontaktů a spolupráci s vynikajícími umělci.
  Koncerty se konali 10x do roka. Od roku 2012 byl snížen rozpočet školy a počet koncertů byl omezen.
  Od roku 2015převzala iniciativu jiná příspěvková organizace města.

  1975 – 1990  orchestr akordeonů pod vedením Miroslava Břeně

  1982 – 2005    velký dechový orchestr pod vedením Josefa Babčaníka

  Orchestr byl nedílnou součástí koncertování ve městě. Účastnil se festivalu dechových hudeb.
  Členové orchestru byli žáci všech hudebních oddělení (cca 40 žáků)

  1985    přestěhování LŠU do nového objektu

               – upravené bývalé lékárny v Zahradní ulici čp. 222. 

  1988     přestěhování do ulice J. A. Komenského 677
   

  Protože se škole naskytly větší prostory, byly ihned otevřeny další obory a to taneční a výtvarný a v roce 1999 literárně dramatický obor.
  V této době již měla škola 350 žáků.

  1990 (1. června)           byl změněn název školy na Základní umělecká škola.

  1993 (1. ledna)             podle ustanovení § 14 odst. 2, zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě
                                         ve školství a ve znění pozdějších předpisů
                                         se základní umělecká škola zřizuje jako příspěvková organizace.

  1997     založení smyčcového souboru Cantabile strings p. uč. Mgr. Evžénií Atamanovou.   

  Působí dodnes. Soubor tvoří starší, technicky vyspělejší žáci smyčcového oddělení a jeho absolventi,
  dále pak rodiče žáků, kteří jsou taktéž absolventy naší školy.
  Soubor se prezentuje na akcích ve spolupráci s městem (promenádní koncerty, Rybova mše, Promenády, Zahájení lázeňské sezóny, výjezd do zahraničí – BAAR, Nizozemí,...)

  1997     založení tanečního souboru LEGARMM

  Působí dodnes. Se souborem pracuji Zora Breczková, Olga Rambousková. Je složen z absolventů a žáků s tanečním nadáním.
  Za své působení, téměř každoročně, reprezentuje taneční obor ZUŠ a město na celostátní úrovni i mezinárodní úrovni.

  2003     založen Školní orchestr „ Orchestrion.“ pod vedením Dana Vajcová (Herzigová)

  2004     přejmenování malého školního orchestru na Chorchestr

  Po 2 roky fungoval pod taktovkou Josefa Babčaníka, který pro tento orchestr také psal a aranžoval skladby.
  Vedení malého orchestru převzal v roce 2008 Viliam Béreš a rozvinul do současné podoby sed zapojením více nástrojů, nejen dechových.
  Orchestr se zapojuje aktivně dodnes do projektů školy a pravidelně vystupuje na akcích nejen městských.

  2005     započaly Mezinárodní mistrovské houslové kurzy s Jaroslavem Svěceným

  Z iniciativy pana Kabáta (otce absolventky Terezy Kabátové) zahájila organizaci Mezinárodních houslových kurz.
  V roce 2016 převzala pořádání jiná příspěvková organizace města.

  2006     založení flétnového souboru Pettiny p. uč. Josefem Vlčkem

  Soubor se věnovat hudbě z období renesance a baroka. Vedení souboru v roce 2007 převzala Dana Vajcová.
  Vytvořila repertoár dětských a pohádkových skladeb, kterým získala pozornost na mnoha akcích nejen našeho města. Soubor ukončil činnost 2015.

  2007     škola organizuje festival současného tance s mezinárodní účastí SIRAEX (dosud)

  2010     do funkce ředitelky jmenována Zora Breczková

  Počet žáků se drží mezi 320 – 350. Škola přichází s novými projekty, zůstává nedílnou součástí kulturního dění ve městě.
  Pedagogický sbor je ustálen na 18 - 20 lidech s novými i stálými tvářemi.

  2010     započala reprezentace školy při Letní evropské filharmonii

  2010     započali celoškolní projekty Jaro dětem jako výchovně-vzdělávací představení pro žáky škol

  Tyto projekty mají i svou zimní podobu v předvánočním čase.

  2011, 2013       Výjezd a prezentace školy a města v Nizozemském Baarnu

  2012     založení pěveckého souboru Klášteráček pod vedením Bc. Oldřišky Krymové

  2012     založen taneční soubor chlapců

  Pracuje a schází se příležitostně dodnes ku příležitosti vytvoření choreografií na přehlídky a jiná vystoupení.

  2014     započal vánoční projekt Zpíváme Rybovu mši

  Do projektu se zapojuje zpívající veřejnost společně s amatérskými sbory v regionu a profesionálními sólisty. Hudební doprovod zajišťuje Cantábile strings ve spolupráci s dalšími hudebními odděleními včetně spolupráce se ZUŠ KS Kadaň.

  2015     založen Ateliér Jitky Kůsové

  2015     založen nezávislý spolek při ZUŠ ARTE

  2015     založení flétnového soboru s barokní hudbou pod vedením Veroniky Musilové

  2015     založení souboru Brass Band pod vedením Viliama Béreše

  2016     založena Studentská rada

  2016     účast v projektu a společný koncert s Českou filharmonií

  Společný projekt AZUŠ a ČF. Za naší školu se účastnili Anežka a Viktorie Ševčíkovy, Martin Šťastný. Žáky připravili Mgr. E. Atamanová a V. Béreš.


  Novinky

  NNTB - NENECH TO BÝT!

  obrázek
  Anonymní aplikace upozorňující na šikanu v naší škole. Možnost informovat o problému dětí, které by se v reálném světě bály cokoliv udělat. Nic jim nehrozí, Klikni na titulek NNTB.

  Nové fotografie 2018/2019 zde ...

  obrázek

  MINI ZUŠKA

  obrázek
  Kurzy napříč obory pro děti, kterým nebylo 5 let k 1.9.

  ABSOLVENTI 2017/2018

  obrázek

  KDY ZASTIHNETE PEDAGOGA

  Kliknutím na název/slogan si můžete ověřit, kdy pedagog, se kterým potřebujete osobně mluvit, je ve škole k zastižení. Ideální volba pro schůzky je v přestávkách před nebo po výuce.

  HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA

  obrázek
  Naše škola poskytuje prostor pro kurzy Hudební školy Yamaha pro maminky s dětmi od 1,5 do 4 let věku. Klikem na nadpis se dostanete na jejich webové stránky.

  Naši partneři

  Nástěnka

  PONDĚLÍ 7:00 – 14:30 15:00 – 17:00
  (úřední den)
  ÚTERÝ 6:00 - 12:00 12:30 – 14:30
  STŘEDA 6:00 - 12:00 12:30 – 14:30
  ČTVRTEK 6:00 – 12:00 (neúřední den)
  PÁTEK 6:00 – 13:30 14:00 – 15:00

  Created by ALS-Euro,s.r.o. © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy