Login

Výtvarný obor

Studium výtvarného oboru umožňuje žákovi rozvoj jeho výtvarných a kulturních dispozic, hlubší poznání, vnímání a chápání okolního světa i sebe sama.Postupné utváření výtvarného postoje a názoru s trvalým zájmem o výtvarné aktivity a vyjádření vlastních pocitů své osobnosti v uměleckém díle. Je kladen důraz na individualitu osobnosti každého žáka, učí ho kreativně myslet, obohacuje citový život.Výtvarné vyjadřování poskytuje duševní oporu s dotykem artefiletiky, která je založena na principu zážitku z výtvarného procesu, kterým žák prochází.                                                                                                                               

Způsoby výtvarného vyjadřování u nás v ZUŠ

Způsoby výtvarného vyjadřování u nás v ZUŠVyužívají se klasické techniky, ale neomezujeme se pouze na ně.
Kresba tužkou nebo dřívkem je obohacena i o nezvyklé postupy.
Malířské techniky jsou stavěny především na malbě temperovými barvami, postupně zařazujeme malbu olejovým a suchým pastelem či vodovými barvami.
Další výrazové polohy vznikají s ostatními prostředky a zakomponováním nezvyklých postupů, roztírání barvy různými předměty, s litím barevných pigmentů atd.
Modelování zahrnuje práci s hlínou, keramické pojetí se blíží dekorativnímu projevu. Sochařské pojetí přenáší podněty okolního světa spolu s figurálními motivy do čistého plastického tvaru.
Grafika je spojována s kresbou a obohacuje obsah výuky.
Nové vyjadřovaní, kterými jsou kontakty s materiály, objektová tvorba, výtvarná prostředí a akční tvorba, která přivádí žáky blíže různým podobám skutečnosti člověka s komunikací s přírodou, vlastní tělem nebo s ostatními lidmi.

Výtvarný obor je otevřený pro žáky nejmladšího věku cca 5 let až do dospělého věku. Taktéž připravuje žáky a studenty na střední i vysoké školy s uměleckým zaměřením.

Vyučující : Irena Hofhans, absolventka střední odborné školy Malíř skla a keramiky


Exkurze ZUŠ Mšeno

Exkurze ZUŠ Mšeno V pátek 8.dubna 2016 dopoledne do Mšena přijeli žáci výtvarného oboru ZUŠ Klášterce nad Ohří s výtvarnicí a kovářkou Irenou Hofhans, která není z porcelánu.Tato tvůrčí návštěva se nesla v duchu grafické tvorby a artefiletiky, která je založena na principu zážitku z výtvarného procesu, kterým žák prochází. Studium výtvarného oboru umožňuje žákovi rozvoj jeho výtvarných a kulturních dispozic, hlubší poznání, vnímání a chápání okolního světa i sebe sama.Spolupráce obou uměleckých škol započala na semináři Fenomén českého skla na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Kamenickém Šenově, kde se hovořilo o netradičních technikách a přístupech v uměleckém vzdělávání v ZUŠ Mšeno.Netradiční grafické cesty a kovařina, byla hlavní náplní dvoudenního workshopu ve Mšeně. Sedm žáků tvořilo nejen recyklované matrice, ale objevovali výtvarný jazyk za pomoci tradičních i netradičních grafických materiálů a nástrojů. V sobotu ráno se ty nejstatečnější připojili k našim mladým kovářům, aby si ...
Více ...

Novinky

ABSOLVENTI 2017/2018

obrázek

KDY ZASTIHNETE PEDAGOGA

Kliknutím na název/slogan si můžete ověřit, kdy pedagog, se kterým potřebujete osobně mluvit, je ve škole k zastižení. Ideální volba pro schůzky je v přestávkách před nebo po výuce.

NNTB - NENECH TO BÝT!

obrázek
Anonymní aplikace upozorňující na šikanu v naší škole. Možnost informovat o problému dětí, které by se v reálném světě bály cokoliv udělat. Nic jim nehrozí, Klikni na titulek NNTB.

Nové fotografie 2018/2019 zde ...

obrázek

MINI ZUŠKA

obrázek
Kurzy napříč obory pro děti, kterým nebylo 5 let k 1.9.

HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA

obrázek
Naše škola poskytuje prostor pro kurzy Hudební školy Yamaha pro maminky s dětmi od 1,5 do 4 let věku. Klikem na nadpis se dostanete na jejich webové stránky.

Naši partneři

Nástěnka

PONDĚLÍ 7:00 – 14:30 15:00 – 17:00
(úřední den)
ÚTERÝ 6:00 - 12:00 12:30 – 14:30
STŘEDA 6:00 - 12:00 12:30 – 14:30
ČTVRTEK 6:00 – 12:00 (neúřední den)
PÁTEK 6:00 – 13:30 14:00 – 15:00

Created by ALS-Euro,s.r.o. © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy