Login

2015/2016

PLÁN AKCÍ A PROJEKTŮ ŠKOLY 2015/2016

 
datumčasnázev akcemístopopispozn.
      
13.09.11:00Slavnosti na Měděncikostel Měděnec na pozvání
 08.10.18.00 setkání SPD  KD vystoupení TO pozvání
 10.10.15-17 DOBRO JE V NÁS - benefiční akce KD malování na obličej  - VO pozvání 
 27.10. 18.001. generálka RYBOVKYKD 1. velká zkouška vlastní
29.-30.10 TANEC TANEC 2015JABLONEC N.N.Celostátní přehlídka scénikého tance/LEGARMMzájezd
 11.11.17.30 PODZIMNÍ KONCERT  ZUŠžákovský koncert  vlastní
19.11., 20.11 přehrávka  - klavír společná přehrávka žáků Z. Zadinové 
 25.11.18.002. zkouška RYBOVKYZUŠ 2. velká zkouška vlastní
 26.11.17.00 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU PERŠTEJN PERŠTEJNvystoupení -  V. Béreš objednávka
26.11.16 hodČlenská schůze důchodcůknihovnapěvecké oddělení - Krymováobjednávka
 28.11.14 - 19 ADVENT Grossrükeswalde  Německo vytoupení - V. Béreš pozvání zájezd
28.11. Klášterecký BetlémGalerieKrytvýstava školpozvání
 29.11. 14.30 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU KLÁŠTEREC zámek sbor + flétny/  odpovídá - V. Musilová 
29.11.13 - 18.Adventní dílnyGalerie KrytVýtvarný oborobjednávka
03.12.18.00Třídní koncert - Zadinová, Medřická 
04.12.17.00Setkání v Ciboušově u KapličkyCiboušov
10.12.18.00Třídní koncert Krautsová T.sál ZUŠžákovský koncertvlastní
 12.12. 10.30 VELKÁ GENERÁLKA RYBOVKA Kostel veřejnost+sbory+hudební těleso vlastní
 14.12. 17.00 Třídní koncert  sál třídní koncert žáků p. uč. Kutálkové 
 11.12.16.00  třídní koncert sál ZUŠ TK - p.uč. Krymová 
 13.1218.00 RYBOVA MŠE - ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ JAKUB JANA RYBY kostel NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE vánoční projekt, do kterého se můžeš zapojit i ty.  Zkoušky každé úterý od 15.09. od 18.00 v ZUŠ
 dobrovolné
 17.12. 17.00 dopol. VELKÝ VÁNOČNÍ KONCERT/MINI VÁNOČNÍ JARMARKKD  generálka 15.12. od 15:00 VELKÝ VÁNOČNÍ KONCERT - celoškolní projekt dopolední představení pro žáky škol 30,-
 20.12. 15.00 RYBOVKA kostel Křímov Projekt Rybovy mše vlastní+ objednávka
 x  RYBOVKA x x 
 26.1.17.00 Třídní koncert  sál ZUŠtřídní koncert třídy p. Bečkováé  vlastní
 28.01.  TALENTO SCHOLARE - soutěž ZUŠ školní kolo národní soutěže(MŠMT) plán jednotlivých kol v sekci "SOUTĚŽE" /Bérešvlastní
 8.-9-2. KARLOVA RSKÝ SKŘIVÁNEKtEPLÁ U kv PĚVECKÁ SOUTĚŽ ddm k.vARY  SOUTĚŽ
 10.02.17.30 ZIMNÍ KONCERT  ZUŠ žákovský koncert / dobrovolné
 03.03. 17.00 TALENTO SCHOLARE - koncertZUŠ VÍTĚZOVÉ ŠKOLNÍHO KOLA 0,-
 10.3. KOMORNÍ SBORY   Mostokresní kolo soutěže MŠMT  
 16.03. 17.30 TALENT ZUŠ ZÁMEK REPREZENTAČNÍ KONCERT  30,-
 19.03.19.00 ?  SPOLEČENSKÝ VEČER  - 60.LET zuš kd SPOLEČENSKY TANČNÍ VEČER 150,-
31.03. třídní koncertsáltřídní koncert žáků p. uč Musilovévlastní
     sp 
19.03.den  Krajská přehlídka dětských skupin scén. tance Ústí n. L. Divadlo Ústí n. L. TOsoutěž, zájezd
17.03.den KOMORNÍ HRA S PŘEVAHOU DECHŮ - kraj.k. Litvínov kraj. k.soutěž, zájezd
24.03.???Členská schůze důchodcůknihovnavystoupení - taneční + LDOobjednávka
30.03.den  SBOROVÝ ZPĚV, KOMORNÍ SBOROVÝ ZPĚV Litvínov kraj. k.soutěž, zájezd
01.04. den KOMORNÍ HRA S PŘEVAHOU SMYČCŮ Teplicekraj. k. soutěž, zájezd
 09.- 10.04.  LDO Most kraj. k.soutěž, zájezd
 27.,28.02.  LITTLE STARlOUNY .PĚVECKÁ SOUTĚŽ  
 14.04. 17.30 JARNÍ KONCERT ZUŠ koncert žáků školy dobrovolné
 9.4. FOLKLÓRNÍ SOUTĚŽ TEPLÁ tEPLÁ zájezd
 20.0417.00VÝMĚNNÝ KONCERTKADAŇ42. výměnný koncert se ZUŠ Kadaň žáci a učitelé 
 12.05. 19.00 KONCERT K 60. VÝROČÍ zámek slavnostní koncert bývalých absolventůvlastní
1.05. Májová veselice   
 01.05. den Májová veselice Radonice Radonice Výtvarný obor 
07.05.14.00Pietní aktměsto objednávka
3.6.16.00 ABSOLVENTSKÁ vernisáž VO   Klášterec n. O. galerie Kryt 
      
      
 14.05.denKrajs.přehlídka scén. tance TANEC, TANEC  2015  DIVADLO úSTÍ N. L. TOzájezd
 19.05. 17:30 ABSOLVENTSKÝ KONCERT zámek  dobrovolné
 25.5. denKLAVÍRNÍ HRÁTKY OSTROVStará radnice Ostrov   Švandrlíkovázájezd
 27.05.14.000 UŽ V ZUŠZUŠDen otevřených dveřídobrovolné
 31.05. dopoledne MASTERCLASS S pAVLEM šPORCLEM zuš SETKÁNÍ S MISTREM HRY NA HOUSLE VLASTNÍ
 01.06.17.00 KONCERT MALÝCH UMĚLCŮ  zámekkoncert těch nejmenších - PHV1 a PHV2 dobrovolné
      
 06. -15.06 POSTUPOVÉ ZKOUŠKYZUŠ x
 09.06.17:30  ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZÁMEK ABSOLVENTSKÝ KONCERT DOBROVOLNÉ
 11.06. den DEN HUDBY letní kino vystoupení TO pozvání
12.06. ZÁVĚREČNÁ VÝSTAVAprostory zušVýstava žáků ZUŠ výtvarného oboruvlastní
 15.06. 17.30ABSOLVENTSKÝ KONCERT zámek  
7.6. 17.00 BALLETTO KD Závěrečné představení TO a LDO dobrovolné
 18.6.11.00  Setkání v Ciboušově Ciboušov Flétnový a pěvecký soubor objednávka
 22.06. 17.30 LETNÍ KONCERT ZUŠ žákovský koncert 
      
 16.-19.08.  SIRAEX 2016  projekt TO - 10. výročí vlastní

 


PLÁN SOUTĚŽNÍCH KOL 2015/2016

DATUMSOUTĚŽNÍ KOLOMÍSTOPOPISPOZN. 
29.01.2015ŠKOLNÍKLÁTEREC/ZUŠškolní kolo soutěžní přehlídky MŠMTkomorní hra + sbory /smyčce, dechy 
 ? únorOKRESChomutovKomorní hra s převahou dech. nástrojůV. Béreš, V. Musilová 
 ? únorOKRESCHOMUTOVKomorní hra s převahou smyčcových nástrojů E. Atamanová 
 ?.OKRES ?sbor + komorní sborL. Bečková 
17.03.KRAJLitvínovKH s převahou dechů  
30.03.KRAJLitvínovSbor + komorní sbor  
01.04.KRAJTepliceKH s převahou smyčců POZOR ZMĚNA TERMÍNU!!! 
19.03.KRAJÚstí n. L.Dětská přehlídka scén. tance TO, Breczková, Hadrávková 
27.03.KRAJTEPLICEDECHY  
9. -10.4.KRAJMostLDORambousková 
14.05.KRAJÚSTÍ N. L. přehlídka skupin scénického tance dospělých
TANEC, TANEC
LEGARMM, Breczková, Hadrávková 
      

 


VÝSLEDKOVÁ LISTINA ŠKOLNÍHO KOLA SOUTĚŽE MŠMT

KATEG.      UMÍSTĚNÍ      SOUBOR            ŽÁCI                        UČITEL
II.              2.                  Trio                  Červenková P.            Béreš V.
                                      zobc. flétny       Hürdlerová A. 
                                      klavír                Pecha O.
III.             1.                  Trio                   Dlouhá B               Atamanová E.
                                      housle               Dolejší V.
                                      Violoncello         Mazánková K.
                                      klavír
                1.                  Kvartet              Dlouhá B.              Atamanová E.
                                     2 housle            Hladíková L.
                                     viola                  Ševčíková A.
                                     klavír                 Ježková L.
                 2.                 Trio                   Havlíček M.              Saakjan A.
                                     2 housle            Bubenčíková N.
                                     klavír                Hürdlerová A.
IV.            1.- postup       Trio                 Ševčíéková A.      Atamanová E.
                                      housle              Ševčíková V.
                                      viola                 Horská Z.
                 1.- postup        Trio                     Bartoňová K.         Musilová V.
                                        2 zobc. flétny       Mračková E.
                                        cembalo               Pivoňková A.
                 1.- postup        Trombonní Trio      Šťastný M.            Béreš V.
                                                                    Lebeda M.
                                                                    Pazderová T.
               3.                   Duo                  Čečrdle R.                   Saakjan A.
                                     housle              Dlouhá B.
                                     kytara
   
 V.           1.- postup        Brass Band         Šťastný m.                  Béreš V.
                                                               Lebeda M.
                                                               Drozd Š.
                                                               Ryjáčková P.
                                                               Nechvátal O.
                                                               Pazderová T.

GRATULACE

Velmi gratulujeme a je nám ctí, že žákyně L. Bečkové KLÁRA ZAPSKÁ postoupila z krajského kola soutěže Karlovarský skřivánek do celostátního kola, kterého se zúčastnila dne 22.3.2016. Přejeme hodně úspěchů!


Gratulujeme souborům Brass band a Trombonové kvarteto, kteří se umístili v krajském kole soutěže ZUŠ, pořádané MŠMT. Brass band se umístil na 1. místě v kategorii IV/c, Trombonové kvarteto na 2. místě v kategorii V/c. Děkujeme.  


12. 2. 2016 SE NAŠE KOMORNÍ TĚLESA ÚČASTNILA OKRESNÍHO KOLA NÁRODNÍ SOUTĚŽE V KOMORNÍ HŘE S PŘEVAHOU SMYČCOVÝCH NÁSTROJŮ A S PŘEVAHOU DECHOVÝCH NÁSTROJŮ.SOUTĚŽ VYHLAŠUJE MŠMT.
VŠECHNY TĚLESA POD VEDENÍM VILIAMA BÉREŠE, EVŽÉNIE ATAMANOVÉ A VERONIKY MUSILOVÉ, POSTOUPILA DO KRAJSKÉHO KOLA.

Velmi gratulujeme a je nám ctí, že žákyně L. Bečkové KLÁRA ZAPSKÁ postoupila z krajského kola soutěže Karlovarský skřivánek do celostátního kola, kterého se zúčastnila dne 22.3.2016. Přejeme hodně úspěchů!

Gratulujeme souborům Brass band a Trombonové kvarteto, kteří se umístili v krajském kole soutěže ZUŠ, pořádané MŠMT. Brass band se umístil na 1. místě v kategorii IV/c, Trombonové kvarteto na 2. místě v kategorii V/c. Děkujeme a blahopřejeme.  
27. února 2016 proběhl v Litoměřicích 6. ročník pěvecké soutěže LITTLE STAR. Naši školu reprezentovaly vybraní žáci pěveckého oddělení (Karolína Bartoňová, Klaudie Hercegová, Vojtěch Kutílek, Jana Nováková, Denisa Petrášová, Kristýna Plačková, Klára Zapská) pod vedením učitelek Mgr. Lady Bečkové a Bc. Oldřišky Krymové. Konkurence byla veliká, přesto Jana Nováková úplně poprvé postoupila za naší školu do finále. Ostatní žáci obdržely krásné pamětní listy a měly obrovskou radost, že se soutěže zúčastnily a ve svém oboru nabraly další zkušenosti.
7. března 2016 se v Theatro Music clubu V Praze konalo výběrové kolo 10. ročníku pěvecké soutěže ČESKO ZPÍVÁ 2016. Zúčastnila se ho žákyně pěveckého oddělení paní učitelky Oldřišky Krymové Jana Nováková. Výběrového kola se zúčastnilo 174 zpěváků z celé České republiky a Jana se prozpívala mezi 91 nejlepších a postupuje do semifinále, které se koná 2. dubna 2016 ve společenském centru UFFO v Trutnově. Gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalším kole.

1. dubna 2016 proběhlo ve společenském centru UFFO v Trutnově semifinálové kolo 10. ročníku pěvecké soutěže ČESKO ZPÍVÁ, zúčastnila se ho žákyně ze třídy Bc. Oldřišky Krymové Jana Nováková. Do finálové desítky se sice nedostala, ale celkově ve své kategorii za celou ČR skončila na krásném 13. místě. 

2. dubna 2016 proběhlo v kulturním domě v Litoměřicích finálové kolo 6. ročníku pěvecké soutěže LITTLE STAR, kterého se zúčastnila taktéž Jana Nováková. Přestože podala velmi solidní výkon, na stupeň vítězů se nedostala.

Obě soutěže byly pro žákyni velikým přínosem a je velmi ráda, že se obou soutěží zúčastnila.

Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.


9. dubna 2016 se vybraní žáci pěveckého oddělení ze tříd Mgr. Lady Bečkové a Bc. Oldřišky Krymové zúčastnili krajského kola 11. ročníku pěvecké soutěže Zpěváček Karlovarska v Teplé u Mariánských lázní. Letošní rok byl pro naše zpěváky velmi úspěšný a přivezly krásná umístění a jeden postup do celostátního kola. Oběma vyučujícím děkujeme a gratulujeme.


PROJEKT ČESKÉ FILHARMONIE A ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL

PROJEKT ČESKÉ FILHARMONIE A ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOLNEZAPOMENUTELNÝ ZÁŽITEK.
Jako historický okamžik v "evoluci" uměleckého vzdělávání v Klášterci nad Ohří a krásný dárek k 60. výročí založení naší školy, byl nedělní koncert 10. dubna v pražském Rudolfinu se světově uznávaným dirgentem Jiřím Bělohlávken a s filharmoniky nejprestižnějšího tělesa České filharmonie společně s talentovanými žáky základníích uměleckých škol, mezi nimiž byli i žáci naší školy - Anežka a Viktorie Ševčíkovy a Martin Šťastný.
Jim a jejich učitelům Evžénii Atamanové a Viliamu Bérešovi patří velká gratulace a poděkování. BYLI JSTE ÚŽASNÍ, VÁŽÍME SI VAŠÍ PÍLE A ŮSPĚCHŮ.

ÚSPĚCHY PĚVECKÉHO ODDĚLENÍ

Od poloviny března mají naši zpěváci napilno a jejich poctivá práce se zúročila v ocenění a umístění, která si přivezla ze soutěží. Jejich umístění a velké poděkování v sekci Soutěže a přehlídky Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - TEPLICKÉ FLAUTOHRY Konzervatoř Teplice, 23. a 24. 4. 2016

 

Za pedagogy a vedení ZUŠ blahopřejeme p. učitelce Musilové a jejím žákům za vynikající výsledky.

 

Amálka Štechová – 2. místo

Trio Jana Picková, Nicol Žihlová, Michaela Hubertová – 3. místo

Trio Karolína Bartoňová, Eliška Mračková, Amálie Pivoňková – 2. místo


VÝMĚNNÝ KONCERT se ZUŠ KADAŇ 2016

VÝMĚNNÝ KONCERT  se ZUŠ KADAŇ 2016Dne 20. 4. 2016 proběhl - jako každoročně - Výměnný koncert se ZUŠ Kadaň, tentokrát v kadaňském Orfeu. Podělte se s námi na fotografiích o krásnou atmosféru koncertu. Dovolte mi i takto pozvat kadaňskou ZUŠ na příští rok k nám.
V pondělí 27.6. mají žáci ZUŠ rezervovaný odpolední
čas. Podrobnosti u paní učitelky.

V průběhu konání sympozia navštivte výstavu soch našich účastníků v Salla tereně. Menší díla je možné i zakoupit.

Otevřena bude od 23. do 29. června 2016. Derniéra této výstavy bude na konci sympozia. Proběhne společně s vernisáží nově vytvořených soch. Jste srdečně zváni 29.6. ve 14 hodin.


Krajská přehlídka scénického tance mládeže a dospělých v Ústí nad Labem

Krajská přehlídka scénického tance mládeže a dospělých v Ústí nad Labem 14.5. 2016

PŘÍMÝ POSTUP NA CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKU SCÉNICKÉHO TANCE MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH
pro Olgu Rambouskovou s tanečním souborem ZUŠ LEGARMM - MOŽNOSTI PŘIJETÍ SVĚTLA
Celostátní ...
Více ...

KRAJSKÁ POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÉHO SCÉNICKÉHO TANCE

KRAJSKÁ POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÉHO SCÉNICKÉHO TANCE 19.3.2016 Severočeské divadlo v Ústí nad Labem                    
MŮJ DEN    ocenění za tvořivou práci s rekvizitou, choreografie Oliny Rambouskové, nominace na celostátní přehlídku

Více ...

Přehlídka talentů Konzervatoř Teplice 2016

Přehlídka talentů Konzervatoř Teplice 2016Dne 27. května 2016 se konala přehlídka talentovaných klavíristů na Konzervatoři v Teplicích. Jako každoročně zde byla velmi vysoká úroveň, náročné repertoáry a hodiny odvedené práce a píle. Rozhodli jsme se jet nabrat zkušenosti. Václav Wolf z 1. ročníku zde zabojoval s velkým nasazením. Mezi 33 účastníky vybojoval jako jeden z několika klavíristů ocenění za VYNIKAJÍCÍ VÝKON. Děkujeme Konzervatoři v Teplicích za možnost se zúčastnit. Vašíkovi ještě jednou gratulujeme!

DATUM

AKCE                                                                                 

MÍSTO

ČAS     

POZNÁMKA   

10.09.16

PROMENÁDY

Lázně Evžénie

 

objednávka

23.09.16

DNY BEZ HRANIC - akce partnerských   měst

K.n.O.

 

objednávka

06.10.16

Koncertík v domě s pečovatelskou   službou

DPS K.n.O.

14:00

objednávka

 14.10.16    

VERNISÁŽ ATELIÉRU JITKY KŮSOVÉ

Lázně Evžénie

16:00

vlastní

09.11.16

 PODZIMNÍ ŽÁKOVSKÝ KONCERT

 ZUŠ

17:30 

vlastní

 25.11.16

ADVENTNÍ KONCERT -
Rozsvěcení vánočního stromečnku v Perštejně 

 kostel Perštejn

17:00 

objednávka 

27.11.16

ADVENTNÍ KONCERT 
  aneb Rozsvěcení vánočního stromečku

 K.n.O.

15:00 

objednávka

 30.11.16

Koncertík pro důchodce MÚSS 

 MÚSS

 

objednávka 

02.12.16

CIBOUŠOVSKÉ VÁNOČNÍ ZVONĚNÍ

Ciboušov

16:30

objednávka

 07.12.16

Třídní koncert - třída p. Zadinové 

ZUŠ 

16:30 

vlastní 

10.12.16

VÁNOČNÍ VŮZ COCA COLA - vystoupení   žáků

 

 

objednávka

 13.12.16

Třídní koncert - třída p. Krautsové 

 ZUŠ

 17:30

vlastní 

14.12.16

ADVENTNÍ KONCERT Perštejn 
"Perštejnští žáci"

 Perštejn

 17:00

vlastní

 14.12.16

 Třídní koncert - třída p. Atamanové

 ZUŠ

17:30 

vlastní 

 15.12.16

Třídní koncert - třída p. Kutálkové 

 ZUŠ

 17:30

vlastní 

18.12.16

KADAŇ ZPÍVÁ - projekt vánoční   mše 

 Kadaň

 

spolupráce

04.12.16

KONCERT VE VÁNOČNÍM DOMĚ 

 Karlovy Vary

17:00 

vlastní 

20.12.16

VELKÝ VÁNOČNÍ KONCERT 

 KD. K.n.O.

17:00

vlastní

 20.12.16

VELKÝ VÁNOČNÍ PRO ŠKOLY 

 KD Kl.n.O.

 8 - 11.30

vlastní 

26.01.17

TALENTO SCHOLARE 
  školní kolo soutěže 

 ZUŠ

17:30 

vlastní

15.02.17

ZIMNÍ ŽÁKOVSKÝ KONCERT
   

 ZUŠ

17:30 

vlastní 

15.03.17 

TALENT ZUŠ
reprezentativní koncert školy 

ZUŠ 
Zámek 

17.30 

 vlastní

 23.03.17

1. JARNÍ KONCERT
žákovský koncert školy 

 ZUŠ

17.30 

 vlastní

25.03.17 

PLES UČITELŮ 

 ZUŠ

20:00 

vlastní 

 12.04.17

2. JARNÍ KONCERT VELIKONOČNÍ 

 ZUŠ

17:30 

vlastní 

 26.04.17

43. VÝMĚNNÝ KONCERT
koncert učitelů a žáků 

 ZUŠ KnO
ZUŠ Kad

17:30 

vlastní 

 04.05.17

HRAJEME SPOLEČNĚ 
koncert rodičů a žáků

ZUŠ 

 17:30

vlastní 

10.05.17

ABSOLVENTSKÝ KONCERT I. 
absolventi tříd uč. Musilové, Medřické, Rambouskové

Zámek/zuš 

 18:00

vlastní

 16.05.17

ABSOLVENTSKÝ KONCERT II. 
absolventi tříd uč. Krautsové, Ulricha

 Zámek/ZUŠ

 17:30

vlastní 

23.05.17

 ABSOLVENTSKÝ KONCERT III.
absolventi tříd uč. Atamanové, Saakjana

Zámek/ZUŠ 

 17:30

vlastní 

 17.,18.5.

JARO DĚTEM 
projekt pro školy

 KD

 9:00
17:00

vlastní 

 26.05.17

 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - UŽ v ZUŠ

 ZUŠ

14:30 

vlastní 

27.05.17

CANTABILE STRINGS
Koncert ke 20. výročí založení souboru

zámek

17:00

vlastní

 30.05.17

OPEN ZUŠ
Projekt nadace Magdaleny Kožené
1. Koncert a galerie
2. Mladí s filharmoniky - žáci ZUŠ s teplickou filharmonií
TALENT ZUŠ - reprezentační koncert 

 ZUŠ

Divadlo Teplice

zámek

17:30

20:00 

18:00

vlastní

Ústecký
kraj 

     

31.05.17

KONCERT MALÝCH UMĚLCŮ 
1. ročníky začínající

zámek  

vlastní

 01.06.17

KONCERT MALÝCH UMĚLCŮ 
Přípravné ročníky

zámek

17:30 

vlastní 

08.06.17

Absolventská vernisáž
společná se ZUŠ KS Kadaň

Galerie Kadaň

16:00

vlastní

 02.- 10.06.

SETKÁNÍ V CHORVATSKU 

Starý Grad
Hvar 

 

 vlastní

01. - 04.06.

Tanammbourreé
festival dětského tance

Varnsdorf

ZUŠ
Varnsdorf

20.06.17 

BALLETTO
závěrečné představení tanečního oboru 

 KD

17:00 

vlastní 

 22.06.17

LETNÍ KONCERT
žákovský koncert 

 ZUŠ

17:30 

vlastní 

13.-19.08.17 

SIRAEX 2017 
Festival současného tance s mezinárodní účastn

ZUŠ/zámek 

 

vlastní 

 30.8.-1.9

PIANO CAMP
klavírní soustředění 

 ZUŠ

 

vlastní 


Novinky

NNTB - NENECH TO BÝT!

obrázek
Anonymní aplikace upozorňující na šikanu v naší škole. Možnost informovat o problému dětí, které by se v reálném světě bály cokoliv udělat. Nic jim nehrozí, Klikni na titulek NNTB.

Nové fotografie 2018/2019 zde ...

obrázek

MINI ZUŠKA

obrázek
Kurzy napříč obory pro děti, kterým nebylo 5 let k 1.9.

ABSOLVENTI 2017/2018

obrázek

KDY ZASTIHNETE PEDAGOGA

Kliknutím na název/slogan si můžete ověřit, kdy pedagog, se kterým potřebujete osobně mluvit, je ve škole k zastižení. Ideální volba pro schůzky je v přestávkách před nebo po výuce.

HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA

obrázek
Naše škola poskytuje prostor pro kurzy Hudební školy Yamaha pro maminky s dětmi od 1,5 do 4 let věku. Klikem na nadpis se dostanete na jejich webové stránky.

Naši partneři

Nástěnka

PONDĚLÍ 7:00 – 14:30 15:00 – 17:00
(úřední den)
ÚTERÝ 6:00 - 12:00 12:30 – 14:30
STŘEDA 6:00 - 12:00 12:30 – 14:30
ČTVRTEK 6:00 – 12:00 (neúřední den)
PÁTEK 6:00 – 13:30 14:00 – 15:00

Created by ALS-Euro,s.r.o. © 2013 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy